Receptioner m.m.

En festdag i firmaet

Virksomheden har jubilæum eller en ledende medarbejder fylder rundt. Her er chancen for at præsentere firmaet og personalet for kunder, leverandører og venner af huset.

Hvis jeres faste rammer ikke kan klare den ekstra invasion, står vi klar med en teltløsning. Vi kan bygge på den eksisterende kantine eller lagerhal eller flytte det hele ud på P-pladsen, hvis det er det mest hensigtsmæssige.

Velkomsten

Gæsten bør straks ved ankomsten hjælpes af med en medbragt gave. Ved et modtagelsesbord registreres gæstens navn og gavens art, og et selvklæbende nummer sættes på såvel gave som liste. Gaverne flyttes straks ind i Gæsteteltet og arrangeres pænt på gavebordet, som af praktiske årsager bør stå tæt ved indgangen – ikke så langt at bære, og alle kommer forbi og ser.

Evt. overtøj skal afleveres. Garderobestativ på 200 cm tager 30 bøjler om sommeren, men kun 20 om vinteren. Husk bøjler og garderobenumre samt et ståbord til garderobebetjenten.

Navneskilte til gæsterne?

Værten byder velkommen til gæsterne, evt. flankeret af nogle funktionschefer, der kender gæsten og kan introducere for værten og evt. andre i selskabet af speciel interesse for gæsten. Værten har et ståbord.

Ofte foregår velkomsten i et påbygget éntretelt, der samtidig fungerer som vindfang.

Gæsteteltet

Til den typiske firmareception med stående gæster skal der afsættes mellem 0,5 og 1,0 m pr. forventet gæst. Så er der plads til nogle høje ståborde (5 – 8 pers. pr. ståbord afhængig af serveringens art), lidt borde til buffet og bar samt en lille scene til evt. musik og taler. Og husk, der skal være et par siddeborde med stole til dårligt gående og de pårørende, for hvem dagen kan blive meget lang.

Teltstørrelsen

Det sværeste ved at afholde en reception er at gætte på, hvor mange der kommer. Festteltet skal dimensioneres efter det forventede maksimale antal personer, der vil være til stede samtidigt.

En tommelfingerregel siger, at 75% af de inviterede dukker op. Af disse vil 75% være ankommet 3 kvarter efter starten. Altså vil halvparten af alle de inviterede være samlet 1 time efter det officielle starttidspunkt. Dette er så det gode tidspunkt til evt. taler, overrækkelse af den officielle gave osv.

Teltudstyret

Ud over det passende festtelt, skal gulv, lys og inventar vurderes. Samtidig skal varmebehovet overvejes ? og isolering til vinterbrug.

Alternative receptioner

Vi har lavet partytelt til get-together sammenkomster for deltagerne i internationale konferencer.

Men også været med til indvielse af en stillevej i kommunalt regi.

Hørupprisen overrækkes hvert år i maj i Kg. Have. Vi leverer festteltet.

En hospitalsafdeling får en international godkendelse, og det bliver fejret.