Love og Regler

Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer
Den 25. juni 2001 trådte de Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i kraft. Reglerne har i den tid, de har været gældende, givet anledning til spørgsmål om bl.a. pladsfordelingsplaner og udformning af udgange i forsamlingstelte. Derfor har Beredskabsstyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en vejledning herom til myndigheder og teltudlejere m.fl. Vejledningens principper for pladsfor-delingsplaner kan tillige anvendes i forbindelse med forsamlingslokaler i bygninger. Klik på nedenstående link til Beredskabsstyrelsen og læs reglerne.

Vi tilbyder levering af nødvendige informationer og tegninger til brandtilsynet.